By: Tuul Sarv

31. oktoober 2013

Isad investeerivad rohkem enda moodi lastesse

isad ja pojad

Pilt:novaator.ee

Liikidel, kus isad laste eest hoolitsevad, peab evolutsiooniteooria kohaselt olema välja kujunenud mehhanismid, mille abil isad oma lapsi sohilastest eristavad.

Teiste isade laste üleskasvatamisse investeerimine, eriti enda laste arvelt, on evolutsioonilisest seisukohast vaadates raiskamine, mida piiratud ressursside korral endale lubada ei tohiks

Varasemates uurimustes on näidatud, et paljude liikide isasloomade investeeringute suurus järeltulijatesse sõltub sohilaste esinemise tõenäosusest. Otseseid tõendeid isade investeeringute sõltuvusest sarnasusest järeltulijatega on siiani aga väga vähe. Hiljuti ajakirjas Animal Behaviour avaldatud uurimuses kontrolliti isade investeeringute sõltuvust sarnasusest järeltulijatega Senegali külaelanike hulgas.Milline ülemise rea meestest on lapse isa? Vastus on artikli lõpus.

Sohilaste osakaal inimperekondades on sõltuvalt populatsioonist 0,8 kuni 30 protsenti, seega ei saa mehed isaduses täiesti kindlad olla. Kuna inimestel investeerivad isad laste kasvatamisse küllalt palju, peavad seega olema välja kujunenud meetodid, mille abil isad oma sarnasust lastega hindavad. Antud uurimuses keskenduti näojoonte sarnasusele ning kehalõhna sarnasusele ning hinnati nende tunnuste mõju isapoolsetele investeeringutele, samuti isade investeeringute mõju laste üldisele seisundile.

Uurimus viidi läbi Senegali traditsioonilistes külakestes, kus elatutakse peamiselt põllumajandusest. Islami traditsioonidele vastavalt on levinud mitmenaisepidamine, seadusega on lubatud abielu kuni nelja naisega. Laste ligipääs piiratud ressurssidele nagu toit, haridus ja meditsiiniline abi, sõltub eelkõige isade otsustest ja käitumisest.

Nii näojoonte sarnasuse kui ka kehalõhna sarnasuse hindamiseks kasutati väliste hindajate abi. Isadest ja lastest tehti otsevaates ja võimalikult ilmetu näoga portreepilte. Hindajatele esitati lapse pilt koos kolme mehe pildiga. Katses osalenud 109 hindajat pidid valima välja mehe, kes nende hinnangul võis olla lapse isa.

Kehalõhnade hindamiseks paluti isadel ja lastel magada ühe öö särgiga, mida hiljem hindajatele nuusutada anti. Hindajad, keda lõhnakatses oli 300, pidid kahest mehe särgist valima välja lapse särgile sarnase lõhnaga särgi. Kuna külaelanikud sõid kõik sama traditsioonilist toitu ning kasutasid samu pesuvahendeid, võib eeldada, et keskkond mõjutas kehalõhnade erinevust perede lõikes vähe. Erinevalt varemarvatust on näidatud, et inimesed kasutavad tõepoolest kehalõhnu sugulaste ja võõraste eristamiseks, näiteks ka intsesti vältimiseks. Lõhnaerinevused tulenevad eelkõige suurest ja väga muutlikust genoomiosast nimega suur koesobivuskompleks, mis osaleb immuunsüsteemi töös.

Isade investeeringuid lastesse hinnati nii otsesel kui kaudsel teel. Otseste investeeringute hindamiseks küsiti emadelt, kui palju isad lastega aega veedavad, samuti paluti küsitluse põhjal hinnata isade lähedust lastega, vastutustunnet ja hariduse andmist. Kaudsete investeeringute hindamiseks lasti nii isadel kui emadel vastata küsitlusele, milles uuriti, kui palju isad emasid emotsionaalselt toetasid ja kui palju raha nad laste jaoks andsid. Laste seisundit hinnati kehamassiindeksi ja käe ümbermõõdu järgi.

Mõlemad fenotüübilise sarnasuse indeksid, nii näojoonte sarnasus kui ka kehalõhnade sarnasus, korreleerusid omavahel ning samuti ka isapoolsete investeeringute tasemega – mida sarnasem oli laps isale, seda rohkem isa temasse investeeris. Samal ajal ei sõltunud isa investeeringute hulk lapse vanusest, soost, sündimisjärjekorrast, isa töötundidest või isa jõukusest. Lapsed, kellesse isad rohkem investeerisid, olid paremas seisundis ning parema tervisega.

Tegemist on esimese uurimusega, mis otseselt ja reaalses situatsioonis näitab, et isapoolsete investeeringute hulk sõltub laste fenotüübilisest sarnasusest isale, ning samuti, et laste seisund sõltub otseselt isapoolsetest investeeringutest.

Vastus pildi all olevale küsimusele: lapse isa on vasakpoolne mees.

Allikas: novaator.ee

Related News: